Ghana: Ašanti

Do Ašantského království v západoafrické Ghaně jsme přijeli těsně před velikonočními svátky v březnu 2024. Hlavní město Kumasi bylo naprosto přelidněné. Vedra jsme přežívali v zaprášených minibusech trotro zaseknuti v dopravních zácpách. Naše výprava nevypadala příliš nadějně, až přišla Velikonoční neděle s velkolepou oslavou akwasidae v královském paláci, jíž se účastnil každý, kdo ve zdejším království něco znamená. Důstojné královny matky rozhodně nemohly chybět.

Matrilineární národ Ašanti uctívá nadevše svého krále a královnu (oficiálně se jí říká královna matka). Oblečeni do tradičních pestrobarevných tkaných textilií kente přicházejí ašantší poddaní pravidelně vzdát královské rodině hold.

Už v předkoloniální době měly zdejší královny významné postavení, moc a respekt. Ya Asanteewa, která vedla v roce 1900 poslední povstání proti Britům, je dodnes uctívanou národní hrdinkou.

Kromě královské rodiny vládne každé ašantské vesnici, městu i oblasti silná dvojka – náčelník a královna matka . Stejně jako ašantská panovnice, mají i lokální královny matky významnou pravomoc – vybírají a sesazují náčelníky.