LIDSKÁ PRÁVA

Kresby a malby, které jsem vytvořila během svého působení na lidskoprávních, humanitárních a rozvojových projektech.