Cesty za MATRIARCHÁTY

Kdysi jsem si dala za cíl najít všechna místa, kde mají navrch ženy. Z bláznivého nápadu se stala životní posedlost.

A tak od roku 2005, kdy se mi podařilo přesvědčit i mého partnera Simona, mapujeme místa, kde ženy hrají dominantní roli v rodině a/nebo společnosti. Nyní se k nám připojila i naše dcera Mirabel.

Toto je vlastně pokračování našeho projektu Kde ženy vládnou… postupně vytváříme antologii nejrůznějších společenství s matriarchálními rysy. Mimo jiné zahrnujeme kultury matrilineární (jméno a majetek se dědí po přeslici), matrifokální (matka má v rodině hlavní slovo) či matrilokální (manžel se stěhuje k manželce) společností.

Naší další destinací budou v červenci a srpnu 2024 původní obyvatelé Severní Ameriky – Irokézové, Navahové a Hopiové.