Kostarika: Bribrí

Kakaovník má ženský rod

  • Místo: 4 domorodé rezervace v kantonech Talamanca a Bueno Aires, Kostarika
  • Populace: něco mezi 10 – 35 tisíci
  • Náboženství: Většina Bribríů se hlásí ke katolictví, protestanství a hnutí Bahá’í, někteří se navracejí k tradiční šamanské víře úzce spjaté s přírodou
  • Jazyk: španělština a domorodý jazyk bribrí
  • Postavení kmene: Bribríové žijí v semiautonomních domorodých rezervacích. Každý člen kmene Bribrí musí mít tradiční klanové jméno, které se dědí po matce. Pokud ho nemá, není Bribrí a nemůže v rezervaci vlastnit pozemky a nemovitosti.

Matriarchální rysy kmene Bribrí:

  • Děti patří do matčina klanu (matrilineární jméno)
  • Majetek předávají svým dětem matky (matrilineární dědictví)
  • Pouze ženy smějí připravovat rituální kakaový nápoj

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial