Vzdělávání

Kde ženy vládnou v občanské výchově

Žáci se pomocí různých příkladů seznámí s pojmem a tématem “matriarchát”…

Kde ženy vládnou tvoří také jednu z kapitol manuálu Globální rozvojové vzdělávání v hodinách občanské výchovy, který vypracovala vzdělávací organizace ARPOK.

Publikace je určena pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Pro začleňování globálních témat do hodin občanské výchovy zde naleznete:

  • Představení Cílů udržitelného rozvoje, tipy a podněty jak pracovat s citlivými tématy, přehledné tabulky s rozdělením aktivit dle tématu či učiva.
  • 20 aktivit s rozličnými tématy – environmentální, sociální, ekonomické – např. lidská práva, dětská práce, zdraví, gender, klimatická změna.
  • Aktivity v délce do 1 vyučovací hodiny.
  • Přílohy k aktivitám jsou v editovatelné podobě na CD.

 K čemu můžete tuto publikaci využít?

  • Můžete se seznámit s globálními tématy a inspirovat se vybranými aktivitami do výuky.
  • Publikace mají podpořit mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukázat na propojenost globálních témat.
  • Aktivity můžete zařadit do svých tematických výukových plánů (jejich délka je mezi 15 – 45 min.), upravit, napsat své komentáře.